تبلیغات
کدامین مذهب؟ - حوشبختی در سایه اسلام

خوشبختى در سایه اسلام

س: اسلام چگونه خوشبختى دنیا و سعادت آخرت انسانها را تضمین مى كند؟

ج: همه مطالب این كتاب پاسخگوى همین سؤال بود. در اینجا فهرست وار، آثارى را كه عمل به اسلام براى فرد و جامعه در بر دارد، بر مى شماریم:

1 ـ اعتقادات دور از خرافات و انحرافات و هماهنگ با فطرت انسانى و دلایل عقلى را به انسان مى دهد.

2 ـ روح پیراسته از كینه و دشمنى و آلودگى هاى دیگر و آراسته به آرامش و متانت و عدالت و استقامت براى انسانها به ارمغان مى آورد.

3 ـ در سایه لواى حكومت اسلامى، دنیا به صورت یك خانواده در مى آید. تعاون و اعتماد متقابل بر همه روابط اجتماعى حكمفرما است و بهره بردارى از منابع ثروت در خشكى و دریا و فضا بدون تبعیض و تفرقه و اختلاف، انجام مى گیرد.

4 ـ دانش، سلامتى، ثروت، فضیلت، خدمت به خلق، كار و كوشش و آباد كردن اراضى جایگزین نادانى، بیمارى، تهیدستى، رذائل اخلاقى، جنایات بیكارى و ویرانگرى شده است.

5 ـ آزادى و آزادگى و ارزش و اعتبار انسان جاى خود را در یك جامعه اسلامى براحتى باز مى یابد. در قرآن كریم آمده است:

(و لقد كرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلاً)(1) یعنى: ما آدمى زادگان را گرامى داشته ایم و خشكى و دریا را قلمروشان قرار داده ایم، و روزى پاكیزه به آنها ارزانى كرده ایم و بر بسیارى از آفریدگانمان برترى بخشیده ایم.

خداوند متعال در آیات متعددى از قرآن كریم براین مطلب تأكید فرموده است كه خداوند جهان آفرینش را مسخر انسان قرار داده است.

ارزش انسان در نظر اسلام، آن اندازه است كه خداوند متعال در قرآن كریم مى فرماید: (انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جمیعا)(2) یعنى: كه هركس بكشد انسانى را بدون آن كه قاتل باشد یا در روى زمین فساد كرده باشد، مانند آن است كه همگى مردم را كشته باشد!

6 ـ صلح جهانى برقرار مى شود و امنیت همه جا را فرا مى گیرد.

7 ـ ترقى و تعالى بشر در همه جوانب زندگى مادى و معنوى تضمین مى شود.

8 ـ عدالت در سازمانهاى دولتى و در جامعه اجرا مى شود.

9 ـ همه وظیفه خودشان را انجام مى دهند، و براحتى به حقوقشان مى رسند.

10 ـ اسلام همه مشكلات گوناگون بشر را حل مى كند.

این با نهایت اختصار نمودارى از زندگى سعادتمندانه بشر در سایه تعالیم عالیه و معارف اسلام است، كه سعادتى بالاتر از آن به تصور در نمى آید.

از این گذشته، یكى از پایه هاى خوشبختى انسان در این جهان، نوید آینده اى درخشان براى بشریت است كه با چنان نویدى، انسان همه مصائب را تحمل مى كند و خم به ابرو نمى آورد و این از امتیازات اعتقاد و ایمان به خدا است. به همین جهت است كه در وجود غیرتمندترین و حماسى ترین میهن پرستان جهان، نیمى از تحرك، بى باكى، اراده، نشاط، اطمینان خاطر و آرامش یك فرد مؤمن به خدا و آخرت را نمى بینیم. تاریخ گواه خوبى براین مدعا است.

از خداوند متعال خواستارم كه همه ما را براى كارهایى كه موجب خشنودى او است، توفیق عنایت فرماید. و هوالمستعان.

كربلاء المقدسه           

محمد بن المهدى الحسینى الشیرازى

 

1 ـ سوره بنى اسرائیل: آیه 70. 

2 ـ سوره مائده: آیه 32.