تبلیغات
کدامین مذهب؟ - «تعریف اسلام»
پنجشنبه 5 بهمن 1391

«تعریف اسلام»

   نوشته شده توسط: محمدرضا احمدی    

س: اسلام چیست؟

ج: اسلام عبارت است از یك سلسله عقاید و احكام كه پاسخگوى همه نیازهاى بشر، در كلیه مراحل زندگى مى باشد.

س: بنیانگذار مكتب اسلام كیست؟

ج: اسلام، زاییده فكر بشر نیست. خداوند متعال، اسلام را كامل و بدون كم و كاست، براى جهانیان نازل فرموده است.

س: آیا اسلام مى تواند براى همیشه پایدار بماند؟ و در هر زمان و مكان قابل پیاده شدن است؟ و بدرد هر ملتى مى خورد؟

ج: خداوند متعال، اسلام را طورى قرار داده است كه مى تواند در همه اعصار و قرون، در سرتاسر پهنه زمین، دین تمامى ملتهاى جهان باشد.

س: آورنده اسلام كیست؟

ج: خداوند، رسالت اسلام را بر عهده آخرین پیامبرش حضرت محمد (ص) قرار داده است.

س: پیغمبر اسلام در چه زمانى مى زیسته است؟

ج: چهارده قرن پیش. شش قرن پس از میلاد مسیح (ع) امسال كه سال1399 هجرى قمرى مطابق با1979 میلادى(1) است. یك هزارو چهارصد و دوازده سال از عمر اسلام مى گذرد.

س: دین اسلام با دین عیسى و دین موسى و دیگران چه فرقى دارد؟

ج: ادیان آسمانى بسیارند. هر دینى متناسب با زمان تشریع خودش بوده است، و همیشه با آمدن دین بعدى، دین قبلى منسوخ مى شده است، و اسلام آخرین دین آسمانى و آخرین چراغ هدایت بشر است. فرق بین ادیان، درست مانند فرق بین مدارج تحصیلى، ابتدائى، متوسطه و دانشگاهى است. جوامع بشرى نیز همچنانكه در طى اعصار و قرون، مراحل ترقى و تكامل را مى پیموده اند، دین كاملترى براى هدایت آنان مى آمده است كه با سطح فكر و نوع زندگى آنان متناسب باشد، تا آنكه نوبت به اسلام رسیده است كه دین همیشگى بشر است.

به عبارت دیگر، ادیان آسمانى در اصل باهم اختلافى ندارند. آنچه اختلاف بین ادیان به حساب مى آید، چیزى جز تفاوت بعضى فروع یك دین با دین دیگرنمى تواند باشد كه آن هم مربوط به تغییر روش زندگى و تحول جوامع بشرى است.

س: آیا در اسلام تحول و تكاملى وجود دارد؟

ج: اسلام دو جنبه دارد و شامل دو نوع قواعد و قوانین است: اول، قواعد ثابت اسلام، كه تحول در آنها راه ندارد، و اگر تغییر و تبدیل پیدا كنند، هلاكت و فساد ببار خواهند آورد، مانند: خوب بودن، راستگوئى و امانت دارى، زشت بودن ظلم و بخل، حرام بودن احتكار و قتل، واجب بودن نماز و روزه، لازم بودن، رضایت طرفین در معامله.

دوم، قوانین متحول اسلام، كه قابل تغییر و تبدیل هستند، و مبناى تشخیص این قوانین، یك سلسله قواعد كلى است كه اسلام وضع كرده است و در هر زمان با توجه به تحولات جوامع بشرى و پیشرفتهاى علمى و تغییر روش زندگى افراد بشر، حكم اسلام را در باره هرچیز تعیین مى كنند.

مثلاً، وقتى وسیله نقلیه از چارپا به ارابه، به اتومبیل، به قطار، به هواپیما و به غیره تبدیل مى شود، یا وسیله روشنائى از شمع به پیه سوز، به برق، به انرژى اتمى و به غیره تكامل پیدا مى كند، اسلام نه تنها با این تحول نظر مساعد نشان مى دهد، بلكه بشر را براى طى مراحل تكامل زندگى مادى، تشویق نیز مى كند.

س: آیا اسلام پاسخگوى همه نیازهاى بشر هست؟ چگونه؟

ج: البته! اسلام، كلیه نیازهاى فرد و جامعه را مرتفع مى سازد اما، چگونه؟

قرآن كریم و سنت پیغمبر (ص)، دو نوع احكام و مقررات تشریع كرده اند:

اول، احكامى كه اختصاص به یك موضوع بخصوص دارد، مانند: حرام بودن شرابخوارى.

دوم، احكامى كه عمومیت دارد و كلیه موارد را شامل مى شود، مانند: حرام بودن استعمال هرنوع ماده مست كننده.

س: از كجا مى گوئید اسلام پاسخگوى همه نیازهاى بشرى است؟ بسیارى پدیده ها نوظهور هستند كه در قرآن و سنت، حتى نامى از آنها به میان نیامده است، مانند: بانك و بیمه كه در هنگام نزول قرآن و آغاز رسالت اسلام مردم نام آن را هم نشنیده بودند.

ج: اسلام دین خدا است و مشیت خداوند برآن قرار گرفته است كه تا ابد بشر را بوسیله این دین هدایت فرماید، و علم خداوند بر همه چیز احاطه دارد. بنا بر این، ما معتقدیم كه اسلام پاسخگوى همه نیازهاى بشر است، حتى در مورد پدیده هاى به قول شما نوظهور!

همین دو مثال كه شما ذكر كردید. اسلام ضمن قوانین كلى، حكم خود را در باره هردوى آنها صادر كرده است. مگر بانك غیر از مجموعه خدماتى مانند وام، ضمانت، حواله و از این قبیل است كه اسلام جزء به جزء، احكام مربوط به آنها را بیان كرده است. بیمه هم، یكى ازمصادیق آیه شریفه قرآن كریم: (الا ان تكون تجارة عن تراض منكم)(2) است، كه هرگونه داد و ستد را با رضایت طرفین صحیح مى داند، و مشمول قاعده كلى: (اوفوا بالعقود) است. كه اجراى هرگونه قراردادى را با شرائط مذكور در فقه اسلام واجب مى گرداند.

س: انسان، چه احتیاجى به اسلام دارد؟

ج: اسلام عبارت است از عقاید و احكام.

اصول عقاید اسلام، حقیقت اند، و هركس از حقیقت رو گردان باشد، خرافاتى است. از طرف دیگر، اعتقاد نداشتن به اصول عقاید اسلام، باعث محرومیت آدمى از رستگارى آخرت مى باشد.

احكام اسلام را اگر كسى گردن ننهد، با دست خود، زندگى دنیایش را خراب كرده است، تكلیف آخرتش هم كه معلوم است. شریعت اسلام بر همه نظام ها و قوانین ها برترى دارد قوانین اسلام، همه جا و همه وقت با مراحل مختلف زندگى انسانها قابل تطبیق است. به عبارت دیگر، باید گفت: خوشبختى براى انسان جز در سایه تعالیم عالیه اسلام، مفهومى ندارد.

س: اولاً، از كجا بفهمیم كه غیر از این جهان كه در آن زندگى مى كنیم، جهان دیگرى هم هست كه آخرت نام دارد و لازمه سعادت انسان در آن جهان، اعتقاد و عمل به اسلام است؟ ثانیا، به چه دلیل شریعت اسلام از دیگر نظام ها و قوانین بشرى بهتر است و با اوضاع و احوال زندگى انسانها سازگارتر است؟

ج: در مورد اینكه، از پس این جهان كه در آن بسر مى بریم جهان دیگرى هم هست، دلایل بسیارى وجود دارد، و بحث و استدلال پیرامون آن یك رشته از علوم اسلامى بنام علم كلام را تشكیل مى دهد. از نظر علوم روز هم تحقیقات روانشناسى در زمینه هاى تنویم مغناطیسى و احضار ارواح و غیره، جاودانگى روح را پس از مرگ به اثبات رسانیده است(3).

اما، اینكه شریعت اسلام از همه نظامهاى حقوقى و قوانین بشرى بهتر است، با مقایسه احكام و قوانین اسلام با دیگر سیستم هاى حقوقى و قضائى و قوانین ساخته اندیشه بشر كه براى رفع نیازهاى گوناگون انسانها تدوین شده اند روشن مى شود(4).

بد نیست بدانید كه دانشمندان غربى، با آنكه مسلمان نبوده اند، هركدام با زبان علمى خودشان و با تعبیر مخصوص خودشان عظمت اسلام را ستوده اند و به برترى آن بر سایر ادیان، اعتراف كرده اند، از جمله:

برناردشاو مى گوید:

(اى كاش اروپا زمامدارى مانند محمد مى داشت، تا همه دردهاى آن را یكجا درمان كند. محمد را باید منجى بشریت دانست من معتقدم دین محمد تنها دینى است كه همه شرایط لازم را دارا است، و با همه مراحل گوناگون زندگى سازگار است من پیش بینى مى كنم كه اروپاى فردا دین محمد را خواهد پذیرفت. اروپاى امروز هم كم و بیش اسلام را پذیرفته است وه كه دنیاى امروز تا چه حد به وجود مردى همانند محمد نیازمند است، كه همه مشكلاتى جهان را حل كند!)

دكتر گرینه فرانسوى مى گوید:

(من همه آیات قرآن را كه با علوم طبیعى و بهداشتى و پزشكى كه از آغاز دوران تحصیل خوانده بودم، بررسى كردم و دریافتم كه با شناخت هاى علمى جدید، كاملاً انطباق دارد و در ارتباط هستند، من وقتى دریافتم كه محمد بدون آنكه نزد كسى تعلیم گرفته یا درس خوانده باشد، بیش از هزاران سال پیش این سخنان را فرموده است مسلمان شدم. من اطمینان دارم هركس كه در هر رشته اى از علوم تخصص دارد، اگر كارى را كه من كردم بكند، یعنى آیات قرآن را كه به تخصص وى مربوط مى شوند. مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد، بى تردید اسلام خواهد آورد. البته اگر خردمندانه و بى غرض، در میدان تحقیق گام گذارد.

ماركس دكتر در فلسفه مى گوید:

(محمد نخستین پیامبرى است كه همه سخنانش ثبت و ضبط شده است. از اینجا، مى توان به موقعیت ممتازى كه محمد دارد پى برد و راستى و درستى و بى كم و كاستى احادیث وى را دریافت. این یك حقیقت مسلم است كه رسالت محمد این بوده است كه جهانیان را با چكیده معارف ادیان گذشته آشنا سازد، و ادیان آسمانى را جلوه اى نوین بخشد. رسالت محمد، تنها قانون تغییرناپذیر جهان است و تمامى دستاوردهاى دین محمد با افكار جدید سازگار مى آید).

شیریل رئیس دانشكده حقوق دانشگاه وین مى گوید:

(جهان بشریت به خاطر آنكه مردى بزرگ همانند محمد به آن منسوب است، افتخار مى كند. وى با آنكه درس نخوانده بود. توانست بیش از چهارده قرن پیش، شریعتى را بنیان نهد كه ما اروپایى ها اگر طى دو هزار سال بتوانیم به اوج معارفش راه یابیم خشنود خواهیم شد.

دكتر ریسین مورخ مى گوید:

(دین محمد از همان نخستین ساعتى كه در زمان پیغمبر ظهور كرد، بر این نكته تأكید داشت كه یك دین جهانى است. دین اسلام براى همه نژادهاى بشرى آمده است، و با هر سطح فكرى سازگار است، و در همه جوامع بشرى در هر مرحله اى از تمدن كه باشند، قابل پیاده شدن است).

فیلسوف كرللس اول مى گوید:

(در شرق، قانونى وجود دارد كه محمد فیلسوف عرب، آن را تدوین كرده و پایه گذارى كرده است. اگر همه مردم جهان از این فیلسوف عرب پیروى مى كردند، و به قانون وى گردن مى نهادند. در سراسر جهان بیش از یك حكومت وجود نمى داشت، و حتى دو نفر باهم اختلاف پیدا نمى كردند، و كسى بركسى نیازمند نمى شد).

س: آمار مسلمانان جهان در حال حاضر چقدر است؟

ج: دقیقا معلوم نیست. آمارهایى كه برخى كتابها و مجلات بدست داده اند، رقمى نزدیك به هشتصد میلیون (800،000،000) نفر را نشان مى دهد(5).

س: مسلمانان در كجا ساكنند؟

ج: مسلمانان، تقریبا، در همه كشورهاى جهان، پراكنده اند و بیشترشان در آسیا و آفریقا بسر مى برند.

س: آیا مسلمانان عقیده دارند كه دینشان دین جهانى خواهد گردید؟

ج: آرى، مسلمانان معتقدند كه دینشان دین همه جهانیان خواهد شد و یك نفر غیر مسلمان برجاى نخواهد ماند. قرآن كریم وعده فرموده است كه: دین اسلام را بر همه ادیان غلبه خواهد داد: (لیظهره على الدین كله).

در احادیث متواتر از پیغمبر (ص) و ائمه اطهار (ع) آمده است كه در آخرالزمان مردى از دودمان پیغمبر اسلام به نام مهدى ظهور مى كند و اسلام را در پهنه زمین، عالمگیر مى گرداند.

س: نظر اسلام راجع به زندگى دنیا چیست؟ آیا اسلام به جسم توجه دارد یا به روح نظر دارد، یا به هردو؟

ج: نظریه اسلام در باره زندگى و جسم و جان و ماده و روح، در این آیه شریفه قرآن كریم خلاصه مى شود: (و منهم من یقول ربنا آتنا فى الدنیا حسنة و فى الآخرة حسنه و قنا عذاب النار اولئك لهم نصیب مما كسبوا)(6) یعنى: و بعضى از مردمان سخنشان این است كه پروردگارا در دنیا به ما نیكى عطا كن، و در آخرت به ما نیكى عطا كن، و ما را از آتش دوزخ نگاهدار. هم اینانند كه بهره كاملى از تلاش خویش مى گیرند.

در حدیث شریف آمده است: (لیس منا من ترك دنیاه لاخرته، و لیس منا من ترك آخرته لدنیاه) یعنى: از ما نیست كسى كه دنیایش را به خاطر آخرتش ترك گوید، و از ما نیست كسى آخرتش را به خاطر دنیایش ترك گوید!

در حدیث دیگر آمده است: (اعمل لدنیاك كأنك تعیش ابدا، و اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا) یعنى: براى دنیایت چنان بكوش و تلاش كن كه گویى تا ابد زنده خواهى ماند، و براى آخرتت چنان بكوش و تلاش كن كه گویى فردا خواهى مرد!(7).

 

1 ـ در متن عربى:1387 هجرى قمرى، مطابق با1967 میلادى. 

2 ـ سوره نساء: آیه 29. 

3 ـ مؤلف بزرگوار در هریك از مباحث اعتقادى كتابهاى مستقلى تألیف فرموده اند، از جمله رجوع شود به (العقائد الاسلامیه) و (كیف عرفت الله) و (هل تحب معرفة الله) كه ترجمه آنها به نامهاى عقاید اسلامى، آفریدگار جهان و یكتا خداى جهان آفرین منتشر شده است. ناشر. 

4 ـ به عنوان نمونـه، رجوع شـود به كتاب (نظام حقوق زن در اسلام) اثر استاد شهید علامه مجاهد حاج شیخ مرتضى مطهرى (ره). 

5 ـ طبق برخى آمارهاى اخیر، در حال حاضر مسلمانان جهان بالغ بر دومیلیارد نفر مىباشند. 

6 ـ سوره بقره: آیه 201 ـ 202. 

7 ـ این علامت، در مواردى به كار رفته است كه یكى دو سطر عبارت یا شعر عربى كه با متن عربى كتاب سازگارتر بوده است، در ترجمه فارسى حذف شده است.


محمدرازقی
پنجشنبه 5 بهمن 1391 08:13 ب.ظ
سلام!
خیلی ممنون چون من در این وبلاگ به خیلی از شبهاتم پاسخ دادم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر